tisdag 14 juli 2015

Androidpins

Android pins. Ett nytt fantastiskt samlarområde för oss pinssamlare.
2015 gavs det ut 124 stycken. Flera av dem bjuds ut på Ebay för 4-500 kr styck!
Googla på Androidpins och ta reda på mera.
Mina Androidpins.
Införskaffade från Barcelona.
Tack igen för hjälpen Ana!


Inga kommentarer: